direct naar inhoud van 6.4 Verkeer- Verblijf
Plan: Mr. Vermeulenstraat 2e fase- Loerbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.BPbpsglbkwonmrverm-on02

6.4 Verkeer- Verblijf

De wegen zijn, gelet op de inrichting als 30 km-weg, bestemd voor verblijf. In deze bestemming is een groot deel van de openbare straatruimte rond de woningen vastgelegd: behalve de wegen zijn veelal ook de aansluitende trottoirs, parkeerstroken en stroken (blok-)groen in deze bestemming opgenomen.

In de openbare ruimte dienen bouwwerken van openbaar nut, zoals telefooncellen, transformatorhuisjes, gemalen, CAI-schakelkasten, huisvuilverzamelcontainers e.d. te kunnen worden gebouwd.