direct naar inhoud van 6.3 Tuin
Plan: Mr. Vermeulenstraat 2e fase- Loerbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.BPbpsglbkwonmrverm-on02

6.3 Tuin

De tuinen van de woningen in Loerbeek dragen in hoge mate bij aan de groenstructuur van het dorp. Daarom is ervoor gekozen om de gronden gelegen tussen de bebouwing en de openbare weg, als "Tuin" te bestemmen. Op deze wijze wordt het groene karakter van het dorp op de plankaart goed in beeld gebracht aangegeven en komt het werkelijke profiel van het openbare gebied tussen de bebouwing beter in beeld. Alleen achter de woningen gelegen aan de westzijde van het plangebied is de grond tevens bestemd als 'Tuin'. dit heeft te maken met de ligging van de paardenbak even buiten het plangebied.

In de bestemming "Tuin" mag in beginsel uitsluitend als tuin worden gebruikt en zijn in principe geen gebouwen toegestaan. Een uitzondering wordt gevormd door erkers, bergingen en ingangspartijen; deze kunnen in (zeer) beperkte mate aan aangrenzende hoofdgebouwen worden gebouwd in de voor- en zijtuin. Parkeren bij de woning is mogelijk binnen deze bestemming.