direct naar inhoud van 5.3 Duurzaamheid
Plan: Mr. Vermeulenstraat 2e fase- Loerbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.BPbpsglbkwonmrverm-on02

5.3 Duurzaamheid

Uitgangspunt ten aanzien van duurzaamheid is dat de kansen in alle stappen van het planproces om energiezuinige en duurzame woningbouw te realiseren moeten worden benut. Wanneer mogelijk zullen de Nationale Pakketten, Duurzaam Bouwen Nieuwbouw, Bestaande Bouw, Grond-, Weg- en Waterbouw en Duurzame Stedenbouw worden toegepast.

Met betrekking tot het aspect energiebesparing bestaat het streven om 70% van het woningprogramma zongericht te verkavelen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het gegeven dat de leefruimte en het dakoppervlak zo optimaal mogelijk ten opzichte van de zon is gericht. Op deze manier kunnen warmtevragende vertrekken aan de zuidzijde van de woning worden gesitueerd en kunnen zonnecollectoren/-panelen worden geplaatst. Tevens wordt gestreefd om woningen te bouwen met een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) die ten minste 10% lager is dan het Bouwbesluit. Op dit moment is dit een EPC van 0,72 of lager.

Voor 2e fase van de nieuwbouwontwikkeling aan de Mr. Vermeulenstraat is gekozen voor het plan Wijds Uitzicht. In dit stedenbouwkundig ontwerp is het echter niet mogelijk om 70% van het woningprogramma zongericht te verkavelen.