direct naar inhoud van Regels
Plan: Stokkum, 's-Heerenbergseweg 4
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.wpsgskkfwoHnbgswg4-on01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

De begrippen van het bestemmingsplan 'Kernen', vastgesteld door de gemeenteraad van Montferland op 30 juni 2016, met identificatienummer NL.IMRO.1955.bpsgkrnalgkernen-va01, blijven van toepassing, met uitzondering van de navolgende begrippen:

1.1 plan

het wijzigingsplan 'Stokkum, 's-Heerenbergseweg 4' met identificatienummer NL.IMRO.1955.wpsgskkfwoHnbgswg4-on01 van de gemeente Montferland;

1.2 wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wijziging

2.1

Dit wijzigingsplan wijzigt de verbeelding van het bestemmingsplan 'Kernen' met identificatienummer NL.IMRO.1955.bpsgkrnalgkernen-va01 zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Montferland op 30 juni 2016, overeenkomstig de wijze zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1955.wpsgskkfwoHnbgswg4-on01.

2.2

De regels van het bestemmingsplan 'Kernen' zijn onverkort van toepassing op dit wijzigingsplan, met dien verstande dat de volgende bepaling wordt toegevoegd:

  • a. Tot een met de bestemming 'Wonen' strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten nemen van een woning op het perceel 's-Heerenbergseweg 4 te Stokkum zonder de aanleg en instandhouding van een geluidwerende voorziening, met een minimale hoogte van respectievelijk 1 meter en 2 meter, tussen de percelen 's-Heerenbergseweg 2 te Stokkum en 's-Heerenbergseweg 4 te Stokkum, conform de uitgangspunten uit het akoestisch onderzoek zoals opgenomen in Bijlage 1.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan 'Stokkum, 's-Heerenbergseweg 4'.