direct naar inhoud van Regels
Plan: Plan Loilseveld, Didam
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.wpsgddmwonkorenblo-on01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het wijzigingsplan 'Plan Loilseveld, Didam' met identificatienummer NL.IMRO.1955.wpsgddmwonkorenblo-on01 van de gemeente Montferland.

1.2 wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Wijzigen bestemming

2.1 Verbeelding

Dit wijzigingsplan wijzigt de verbeelding van het bestemmingsplan 'Didam - Korenbloemhof', zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Montferland op 31 maart 2016, overeenkomstig de wijze zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1955.wpsgddmwonkorenblo-on01.

2.2 Regels

De regels van het bestemmingsplan 'Didam - Korenbloemhof' zijn op dit wijzigingsplan overeenkomstig van toepassing.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan 'Plan Loilseveld, Didam'.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van ……………………………