direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied, wijziging Fluunseweg 14 te Didam
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.wplgbgbfwofluuwg14-on01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het wijzigingsplan Buitengebied, wijziging Fluunseweg 14 te Didam van de gemeente Montferland;

1.2 wijzigingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1955.wplgbgbfwofluuwg14-on01 met de bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

 

Artikel 2 Wijziging bestemming

2.1 Verbeelding

Dit wijzigingsplan wijzigt de verbeelding van het bestemmingsplan 'Buitengebied', zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Montferland op 29 september 2011 overeenkomstig de wijze zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1955.wplgbgbfwofluuwg14-on01.

2.2 Regels

De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' zijn van toepassing op dit wijzigingsplan, met dien verstande dat:

  • a. in aanvulling op het bepaalde in artikel 29, lid 29.2 onder a.4. van het bestemmingsplan 'Buitengebied' de gezamenlijke oppervlakte van de woongebouwen (inclusief max. 300 m2¬†inpandige bijgebouwen) in het plangebied van onderhavig wijzigingsplan maximaal 803,5 m2 bedraagt.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het wijzigingsplan Buitengebied, wijziging Fluunseweg 14 te Didam.