direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied(eerste herziening), wijziging Melkweg 3 te Beek
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.wplgbgbagrmelkweg3-va01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het Buitengebied(eerste herziening), wijziging Melkweg 3 te Beek met identificatienummer NL.IMRO.1955.wplgbgbagrmelkweg3-va01 van de gemeente Montferland.

1.2 wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1955.wplgbgbagrmelkweg3-va01 met de bijbehorende regels en bijlagen.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Wijzigen bestemming

2.1 Verbeelding

Dit wijzigingsplan wijzigt de verbeelding van het bestemmingsplan 'Buitengebied' (va03), zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Montferland op 29 september 2011 en het bestemmingsplan 'Buitengebied, eerste herziening' zoals vastgesteld op 30 oktober 2014, overeenkomstig de wijze zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1955.wplgbgbagrmelkweg3-va01.

2.2 Regels

De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied (eerste herziening)' zijn op dit wijzigingsplan overeenkomstig van toepassing.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied(eerste herziening), wijziging Melkweg 3 te Beek'

Bijlagen regels