direct naar inhoud van Artikel 2 Wijze van meten
Plan: Zeddam, Oude Doetinchemseweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgzddwonvinkhof2-or01

Artikel 2 Wijze van meten

2.1 Algemeen

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

 • a. de bouwhoogte van een bouwwerk
  vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

 • b. de dakhelling
  langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

 • c. de goothoogte van een bouwwerk
  vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

 • d. de horizontale diepte van een gebouw
  de diepte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de gevel waaraan wordt gebouwd;

 • e. de inhoud van een bouwwerk
  tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

 • f. de oppervlakte van een bouwwerk
  tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
2.2 Uitzondering goothoogte dakkapellen

Bij de berekening van de goothoogte wordt de goothoogte van dakkapellen niet meegerekend.