direct naar inhoud van 2.2 Stedenbouwkundige uitgangspunten
Plan: Heuvelstraat - Eltenseweg Stokkum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwonhstelwg-or01

2.2 Stedenbouwkundige uitgangspunten

Voor het plangebied zijn in oktober 2010 de stedenbouwkundige uitgangspunten gesteld welke de basis vormen voor deze paragraaf. Om de stedenbouwkundige randvoorwaarden te bepalen voor de woningbouw op deze plek is gekeken naar de verschillende woningbouwtypologieën in de omgeving van het plangebied.

Waar mogelijk zijn de stedenbouwkundige uitgangspunten vertaald in de regels en verbeelding van dit bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgskkwonhstelwg-or01_0004.jpg"

Figuur - stedenbouwkundige uitgangspunten

Algemeen

De bebouwing op de locatie locatie aan de Eltenseweg (kadastraal 2742) sluit qua typologie aan bij de vrijstaande woningen op ruime kavels langs de Eltenseweg. De bebouwing op de locatie aan de Heuvelstraat (kadastraal 2508 en 2511) sluit qua typologie aan bij de vrijstaande en geschakelde woningen langs de Heuvelstraat

Rooilijnen

Voor het perceel 2742 bedraagt de maximale rooilijn tien meter vanaf de kavelgrens langs de Eltenseweg. Deze rooilijn sluit aan op de woningen in het westelijk deel van de Eltenseweg. Voor de percelen 2508 en 2511 bedraagt de maximale rooilijn vijf meter vanaf de kavelgrens langs de Heuvelstraat. Deze rooilijn sluit aan op de overige woningen langs de Heuvelstraat. Meer naar de oostzijde van het perceel ligt de rooilijn op 3 meter. Deze verplaatsing van de rooilijn zorgt voor een betere aansluiting met het woningbouwinitiatief op het hoekperceel.

Gerichtheid

De woning(en) op perceel 2742 zijn gericht naar de zijde van de Eltenseweg en de woningen op de percelen 2508 en 2511 zijn gericht naar de zijde van de Heuvelstraat. De kaprichting is voor alle woningen vrij en de entree ligt aan de voor- of zijkant van de woning.

Korrelgrootte

Op perceel 2742 is in aansluiting op de korrelgrootte van de omliggende percelen ruimte voor 1 vrijstaande woning of één twee-onder-één-kap woning. De gevelbreedte op de rooilijn bedraagt maximaal 13,2 meter (2x 6,6m). Eventuele verbreding van de woning(en) is mogelijk op minimaal 2 meter terugliggend ten opzichte van de maximale rooilijn mits de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens van 3 meter wordt aangehouden. De bebouwing wordt vormgegeven als 1 bouwlaag met kap.

Op de percelen 2508 en 2511 is ruimte voor 3 vrijstaande woningen of twee keer een twee-onder-één-kap woning. De woningen worden evenwichtig over de kavels verdeeld. De gevelbreedte op de rooilijn bedraagt voor de twee-onder-één kapwoningen maximaal 13,2 meter (2x 6,6m) en voor vrijstaande woningen maximaal 10 meter. Eventuele verbreding van de woning(en) is mogelijk op minimaal 2 meter terugliggend ten opzichte van de maximale rooilijn mits de afstand tot de (nieuwe) zijdelingse perceelsgrens van 3 meter wordt aangehouden. De bebouwing wordt vormgegeven als één of twee bouwlagen met kap.