direct naar inhoud van 4.7 Geluid
Plan: Buitengebied, herziening 2011-1 (Eltenseweg 7-9 Stokkum)
Status: ontwerp
Versie: 2
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwoneltenwgon02

4.7 Geluid

Om een goed woon- en leefklimaat te waarborgen schrijft de Wet geluidhinder voor dat bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening dient te worden gehouden met het aspect wegverkeerslawaai.

De maximumsnelheid op de Eltenseweg is 30 km/u. De weg heeft geen zone in de zin van de Wet geluidhinder(Wgh). Aangezien de Eltenseweg ter plaatste van de projectlocatie is voorzien van klinkerverharding en de nieuwe woning binnen 18 meter van de weg wordt gebouwd, is het echter waarschijnlijk dat de 48 dB(A)-contour wordt overschreden. In het kader van de bouwvergunning zal nader akoestisch onderzoek plaatsvinden.