direct naar inhoud van Artikel 3 Tuin
Plan: Buitengebied, herziening 2011-1 (Eltenseweg 7-9 Stokkum)
Status: ontwerp
Versie: 2
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwoneltenwg-on02

Artikel 3 Tuin

3.1 Bestemmingsomschrijving
3.1.1 Algemeen

De voor 'Tuin'aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen.

3.1.2 Nadere detaillering van bestemmingsomschrijving

Op en in de gronden als bedoeld in 3.1 mogen uitsluitend worden gebouwd:

  • a. erkers, bergingen en ingangspartijen aan een woning en
  • b. bij de bestemming behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals erf- of perceelsafscheidingen en tuinmeubilair.
3.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in 3.1.2 gelden de volgende bepalingen.

  • a. van erkers, bergingen en ingangspartijen aan een woning mag:
    • 1. de diepte ten opzichte van de betreffende gevel van de woning ten hoogste 1,5 m bedragen;
    • 2. de gezamenlijke oppervlakte niet meer dan 6 m2 bedragen, onverminderd het bepaalde onder c ;
    • 3. de hoogte niet meer dan 4 m bedragen.

voor zover de gronden, als bedoeld in 3.1, bij een woning behoren, mag ten hoogste 50% worden bebouwd van de aan de woning aansluitende gronden;

  • b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan hierna is aangegeven:

bouwwerken   maximale hoogte  
pergola's   3 m  
erf- of perceelsafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op of rond een terrein waarop een gebouw staat:   2 m  
overige erf- of perceelafscheidingen:   1 m  
overige bouwwerken, geen gebouw zijnde   2 m