direct naar inhoud van 4.2 De bestemmingen
Plan: 's-Heerenberg, Stadspark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonstadsprk-or01

4.2 De bestemmingen

Het bestemmingsplan kent de volgende bestemmingen:

Groen

De plantsoenen en structurele groenvoorzieningen binnen het plangebied zijn bestemd als 'Groen'. In de bestemmingsomschrijving in artikel 3.1 is opgesomd welke vormen van gebruik zijn toegestaan. In de bouwregels is geregeld dat uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen mogen worden gebouwd met een bouwhoogte van maximaal 3 m.

Tuin

De voortuinen van de geprojecteerde woningen zijn bestemd als 'Tuin'. De gronden binnen deze bestemming mogen worden gebruikt voor tuin en erf. In een uitgebreide set bouwregels is omschreven welke bouwwerken zijn toegestaan, en tot welke maatvoering.

Verkeer - Verblijfsgebied

De wegen en structurele paden binnen het plangebied zijn bestemd als 'Verkeer - Verblijfsgebied'. In de bestemmingsomschrijving in artikel 5.1 is opgesomd welke vormen van gebruik zijn toegestaan. In de bouwregels is omschreven welke bouwwerken zijn toegestaan, en tot welke maatvoering.

Wonen

In de bestemming 'Wonen' zijn de geprojecteerde woningen geregeld. Er is een onderscheid gemaakt in vier woningbouwcategorie├źn: aaneengebouwd, gestapeld en vrijstaand. Aan huis verbonden beroepen zijn eveneens toegestaan. Bedrijven aan huis kunnen worden toegestaan door gebruikmaking van een afwijkingsbevoegdheid. In de bouwregels is uitgebreid omschreven aan welke voorwaarden de gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde moeten voldoen. Ook is een bevoegdheid opgenomen voor Burgemeester en wethouders om nadere eisen te stellen.