direct naar inhoud van 2.2 Toekomstige situatie
Plan: 's-Heerenberg, Stadspark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonstadsprk-or01

2.2 Toekomstige situatie

Het plan 'Stadspark' voorziet in de realisatie van verschillende woningen, evenals een versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.

2.2.1 Stedenbouwkundige opzet en inrichting

De begrenzing van het stedenbouwkundig plan wordt bepaald door de noordelijke bosrand en de Parklaan in het zuiden. Deze weg is de hoofdontsluiting van het plangebied en het wijkje ten zuiden daarvan. De bebouwingsstructuur wordt gekenmerkt door een (autovrij) hof, omsloten door gevarieerde bebouwing. Het ontwerpprincipe is afgeleid van de begijnhoven, waarbij kleinschalige aaneengesloten bebouwing vaak in een fraai contrast staat met de hogere kerk of kapel. Op een tweetal plaatsen wordt de hof doorsneden door noord-zuid georiënteerde langzaam verkeerroutes.

Een woonpad met haakse parkeervakken langs de bosrand aan de noordkant biedt toegang aan verschillende aaneengesloten woningtypes. De binnenruimte van het hof is bestemd voor gezamenlijk gebruik en zou deels gebruikt kunnen worden als een gezamenlijke tuin. De woningen variëren in breedte en soms in hoogte. De meeste woningen hebben tuinen of terrassen op het zuiden. Tuinmuurtjes, hagen en stoepjes zorgen voor privacy. Vanaf het hof is er zicht op het hoofdgebouw. Samen met de grondgebonden woningen vormt het een stedenbouwkundige eenheid.

Het markante hoofdgebouw, met een architectonische verwijzing naar het klooster, biedt plaats aan appartementen en inpandige bergingen. Aan de noordzijde zijn de woningen gebouwd in drie rijen van vier, zes en vier woningen. Aan de zuidkant zijn de woningen gebouwd als twee- tot maximaal vieraaneen, waarmee een meer open structuur ontstaat. Daarmee wordt een overgang gecreëerd naar de vrijstaande woningen die aan de zuidkant van de Parklaan liggen.

De Kapel die nu aan de noordkant van het plangebied ligt, wordt verplaatst naar de oostzijde van het plangebied waarmee ook aan de oostelijke zijde van het hof een markant element ontstaat.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgshbwonstadsprk-or01_0004.jpg"

Sfeerimpressie van de bebouwing vanuit het zuidwesten

2.2.2 Woningprogramma

Het woningbouwprogramma bestaat uit 39 woningen, waarvan 32 grondgebonden. Daarnaast worden maximaal zeven appartementen gerealiseerd in een complex aan de westkant van de hof. Langs de bosrand worden daarnaast starterswoningen, vrije sector en levensloopbestendige woningen gebouwd, alle in rijvorm. Aan de zuidzijde, langs de Parklaan worden starterswoningen en vrije sector woningen gebouwd. Deels in rijvorm, deels als twee-onder-een-kap.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgshbwonstadsprk-or01_0005.jpg"

Inrichtingsplan 'Stadspark' 's-Heerenberg

Tot het bestemmingsplan behoren ook twee vrije kavels die aan de oostzijde van het plangebied liggen. Deze royale kavels zijn bestemd voor vrijstaande woningen.

2.2.3 Verkeer en parkeren

Het plangebied wordt ontsloten op de Parklaan. Het parkeren is voorzien aan de buitenranden van het plangebied, deels op eigen terrein en deels in de openbare ruimte. Hierdoor ontstaat er een autovrij hof waaraan de woningen liggen.

In het plan zijn 64 parkeerplaatsen opgenomen. Van deze parkeerplaatsen liggen er 38 langs de noordelijke bosrand. De overige parkeerplaatsen liggen op eigen terrein langs de Parklaan. Het gaat hier om 16 parkeerplaatsen en 10 garages.