direct naar inhoud van 1.3 Vigerend bestemmingsplan
Plan: 's-Heerenberg, Stadspark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonstadsprk-or01

1.3 Vigerend bestemmingsplan

Voor het plangebied is het bestemmingsplan 'Omgeving Gouden Handen' van kracht van de toenmalige gemeente Bergh. Dit plan is door de gemeenteraad vastgesteld op 25 januari 1996 en door Gedeputeerde Staten gedeeltelijk goedgekeurd op 17 mei 1996. Voor het plangebied gelden de volgende bestemmingen:

  • 1. Bos en beplantingsstroken
  • 2. Wonen (nader uit te werken)

Daarnaast komen er een aantal aanduidingen voor binnen het plangebied. Dit zijn de volgende aanduidingen:

  • Wijkpark
  • Wandelroute
  • Buurtontsluiting
  • Locatie stapelbouw met aanduiding globale hoogte in lagen (4)
  • Speelplek wijkniveau (S)

Navolgende afbeelding betreft een uitsnede van het bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgshbwonstadsprk-or01_0002.jpg"

Uitsnede bestemmingsplan 'Omgeving Gouden Handen'

Het bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden om de voorgestelde ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. Om de ontwikkeling mogelijk te maken dient het bestemmingsplan te worden herzien.