direct naar inhoud van Artikel 8 Algemene gebruiksregels
Plan: 's-Heerenberg, Stadspark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonstadsprk-or01

Artikel 8 Algemene gebruiksregels

8.1

Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de bestemming.

8.2

Als gebruik in strijd met de bestemming wordt in elk geval aangemerkt:

  • a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
  • b. het gebruik van gronden en opstallen voor detailhandel, behoudens voor zover dit toegestaan is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik;
  • c. het gebruik als opslag-, stort- of bergplaats van voorwerpen, stoffen, materialen of chemicaliĆ«n en soortgelijke producten, behoudens voor zover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik;
  • d. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor zelfstandige bewoning.
8.3

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het in artikel 8.1 genoemde verbod, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.