direct naar inhoud van Artikel 5 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: 's-Heerenberg, Stadspark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonstadsprk-or01

Artikel 5 Verkeer - Verblijfsgebied

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verhardingen voor woonstraten, pleinen, auto-, fiets- en voetgangersverkeer;
  • b. een kapel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - kapel';
  • c. daarbij behorende voorzieningen, waaronder begrepen parkeer-, speel- en groenvoorzieningen, watergangen en -partijen, geluidwerende voorzieningen, nutsvoorzieningen, in- en uitritten, met uitzondering van verkooppunten voor motorbrandstoffen.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in artikel 5.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

  • a. gebouwen ten behoeve van een kapel als gebouwd element in de openbare ruimte ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - kapel'; en
  • b. ondergeschikte gebouwen, zoals abri's, telefooncellen, kabelkasten en gemaalgebouwtjes; en
  • c. bij de bestemming behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals lichtmasten, verkeerstekens, straatmeubilair, speelobjecten.
5.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in artikel 5.2.1, gelden de volgende

bepalingen:

  • a. van gebouwen mag de oppervlakte niet meer dan 6 m2 en de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedragen;
  • b. in afwijking van het bepaalde onder a mag van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - kapel' de oppervlakte het hele aanduidingsvlak beslaan en de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven;
  • c. de bouwhoogte van licht- en andere masten, verkeerstekens en regelinstallaties mag niet meer dan 8 m bedragen;
  • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen.