direct naar inhoud van Artikel 3 Groen
Plan: 's-Heerenberg, Stadspark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonstadsprk-or01

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groen- en speelvoorzieningen, dierenweiden, watergangen en -partijen, geluidwerende voorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en voetpaden, in- en uitritten, parkeervoorzieningen en andere, ondergeschikte verhardingen;
  • b. een nutsvoorziening, ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';
  • c. speelvoorzieningen, ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening'.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in artikel 3.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

  • a. gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening'; en
  • b. bij de bestemming behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in artikel 3.2.1, gelden de volgende bepalingen:

  • a. van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' mag de oppervlakte het hele aanduidingsvlak beslaan en de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedragen;
  • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen.