direct naar inhoud van 4.5 Bedrijvigheid
Plan: Plantsoensingel- Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonplasinzd-va01

4.5 Bedrijvigheid

Een goede ruimtelijke ordening houdt ook in dat wordt voorkomen dat er voorzienbare hinder ontstaat. Deze hinder ontstaat wanneer bedrijvigheid en woningen zich niet op een verantwoorde afstand van elkaar bevinden.

In het plangebied en de directe omgeving bevinden zich een aantal bedrijven. In de navolgende tabel is aangegeven op welke afstand zich de verschillende bedrijven bevinden tot de planlocatie. Tevens is de richtafstand aangegeven die is opgenomen in de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering.

Bedrijf   Soort bedrijf   Adres   Afstand tot dichtstbijzijnde
woningen  
VNG-richtafstand  
Stadherberg “De Dolle Graaf”   Café, bar, e.d.   Klinkerstraat 6   20 meter   10 meter  
“De Berk” Praktijk voor fysiotherapie   Persoonlijke dienstverlening n.e.g.   Emmerikseweg 7   +/- 10 meter   10 meter  
Grens café “De Peer”   Café, bar, e.d.   Emmerikseweg 12   +/- 40 meter   10 meter  
Lidl   Supermarkt   Emmerikseweg 1-5   +/- 20 meter   10 meter  
Super de Boer   Supermarkt   Stadsplein 71   +/- 60 meter   10 meter  
Garagebedrijf Jan Nijland   Handel in auto's, reparatie- en servicebedrijven   Plantsoensingel Zuid 22a   +/- 90 meter   30 meter  
“Maria” Basisschool   Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs   Schoolstraat 2   +/- 100 meter   30 meter  
“Otto Schmidt Int Exp Bedr Bv”   Expediteurs, cargadoors (kantoren)   Plantsoensingel Zuid 4   +/- 30 meter   10 meter  
Dierenkliniek Het Lamprei   Artsenpraktijk   Plantsoensingel Zuid 4   +/- 30 meter   10 meter  
Fa. Th. Wissink   Expediteurs, cargadoors (kantoren)   Plantsoensingel
Zuid 6  
+/- 20 meter   10 meter  
Tornado meubelen   Expediteurs, cargadoors (kantoren)   Plantsoensingel 8   +/- 20 meter   10 meter  
Hoedemaker installatietechniek   Reparatie tbv particulieren (axcl. Auto's en motorfietsen)   Groenestraat 8a   +/- 40 meter   10 meter  
Van Hal techniek en advies   Overige zakelijke dienstverlening: kantoren   Groenestraat 6a   +/- 30 meter   10 meter  
Roohorst Consult   Overige zakelijke dienstverlening: kantoren   Groenestraat 4   +/- 30 meter   10 meter  

Tabel 4.1 afstand van omliggende bedrijven tot dichtstbijzijnde woning

Daar waar voldaan wordt aan deze afstand kan worden aangenomen dat er geen voorzienbare hinder ontstaat en dat een goed woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd.

Uit tabel 4.1 blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling op voldoende afstand liggen van de omliggende bedrijven.

Geurhinder agrarische bedrijven

Het plangebied ligt in de bebouwde kom van 's-Heerenberg. Uit de gemeentelijke kaart "Achtergrondbelasting Montferland, huidige situatie" blijkt dat hier met betrekking tot geurhinder van veehouderijbedrijven op de locatie een zeer goed leefklimaat geldt. In de directe omgeving net buiten de bebouwde kom bevinden zich geen veehouderijen die een beperking op kunnen leveren of een beperking verkrijgen door een toename van geurgehinderden op de planlocatie.