direct naar inhoud van 2.2 Toekomstige situatie
Plan: Plantsoensingel- Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonplasinzd-va01

2.2 Toekomstige situatie

Laris Wonen en Diensten heeft een plan opgesteld voor de ontwikkeling van een perceel aan de Plantsoensingel Zuid direct bij het centrum van 's-Heerenberg. Het plan omvat een woon(zorg)zone met daarin een gevarieerd aanbod van woningen en een aantal zorggerelateerde functies.

In de hierna opgenomen tabel 2.1 en afbeelding 2.2 is een overzicht gegeven van de in het plan opgenomen woningen en voorzieningen welke in het plan worden gerealiseerd:

Type     Nr. (s)   Aantal   Prijs  
Grondgebonden woningen   Verkoop   1-1 t/m 1-7 2-1 t/m 2-8   15   172.000,- t/m 185.000,-  
Grondgebonden woningen   Huur   4   4   Sociaal  
(Zorg)-appartementen   Huur   3   6   n.t.b.  
(Zorg)-appartementen   Huur   4   12   Sociaal  
(Zorg)-appartementen   Huur   5   20   Sociaal  
Kinderdagverblijf   Huur   3   1    
Voorzieningen o.a. dierenarts   Huur   4   1    
Voorzieningen, huisarts, fysio, Senisre en ontmoetingsruimte   Huur   5   1    

Tabel 2.1 Overzicht programma woon(zorg)zone Plantsoensingel-Zuid

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgshbwonplasinzd-va01_0006.jpg"

Afbeelding 2.2 Locatie van de verschillende functies Plantsoensingel-Zuid


Met zorgleverancier Sensire zijn afspraken gemaakt voor het leveren van de zorg. Sensire zal in het gezondheidscentrum een steunpunt vestigen van waaruit de zorg naar de appartementen en directe omgeving wordt geleverd.

In het woonzorgcomplex (bouwblok 5) komt op de begane grond naast Sensire ook een grote fysio- en huisartsenpraktijk. Verder komt er een multifunctionele bijeenkomstruimte die ter beschikking staat aan de participanten, bewoners van het complex en de direct omwonenden. In de bouwblokken 3 en 4 komen op de op de begane grond een kindercentrum, een dierenartsenpraktijk en een tandtechnisch laboratorium.

Ruimtelijke Effecten

Door de voorgenomen ontwikkeling wordt de locatie getransformeerd van een terrein met grootschalige bedrijfshallen tot een woon(zorg)zone. Deze functie past beter bij de locatie vlak bij het centrum en aan één van de toegangswegen van de 's-Heerenberg. De inmiddels gesloopte bebouwing was sterk verouderd waardoor de locatie een rommelige en verouderde indruk maakte.

Door de voorgenomen ontwikkeling maakt de omgeving straks een meer verzorgde indruk. Tevens worden door de ontwikkeling (potentieel) hinderveroorzakende bedrijven voor de omliggende woningen weggenomen.

De voorgenomen ontwikkeling zorgt voor een verdichting van bebouwing. Doordat bij de stedenbouwkundige invulling is aangesloten bij de omgeving heeft de transformatie een positief effect op de omgeving en 's-Heerenberg in zijn algemeen.

Naast de herziening van het bestemmingsplan is sinds 1 oktober 2010 een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en inrit vereist om de ontwikkeling mogelijk te maken is.

In bijlage 1 van de ruimtelijke onderbouwing is het ontwerp van de verschillende gebouwen binnen de voorgenomen ontwikkeling opgenomen.