direct naar inhoud van Artikel 9 Algemene wijzigingsregels
Plan: Plantsoensingel- Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonplasinzd-va01

Artikel 9 Algemene wijzigingsregels

9.1 Wijziging aanduiding 'maatschappelijk' en aantal woningen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, voor zover binnen een bestemmingsvlak 'Wonen', ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk', geen behoefte blijkt te bestaan aan maatschappelijke voorzieningen, het plan binnen het betreffende bestemmingsvlak als volgt te wijzigen:

  • a. de aanduiding 'maatschappelijk' wordt verwijderd;
  • b. het aantal dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven, wordt als volgt gewijzigd:
    • 1. in geval 20 is aangegeven, wordt het aantal gewijzigd in 30;
    • 2. in geval 12 is aangegeven, wordt het aantal gewijzigd in 15;
    • 3. in geval 6 is aangegeven, wordt het aantal gewijzigd in 8.
  • c. ten behoeve van de nieuwe woningen dient voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.
9.2 Algemene wijzigingen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het wijzigen van de ligging van grenzen van bestemmings- en bouwvlakken en van aanduidingen zodanig, dat de geldende oppervlakte van de bij wijziging betrokken vlakken met niet meer dan 10% wordt verkleind of vergroot en de grenzen daarbij met niet meer dan 10 m worden verschoven.