direct naar inhoud van Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Plantsoensingel- Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonplasinzd-va01

Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Verkeer - Verblijfsgebied" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verhardingen voor woonstraten, pleinen, auto-, fiets- en voetgangersverkeer en parkeervoorzieningen,
  • b. bermen, groen- en speelvoorzieningen,
  • c. bij een en ander behorende andere voorzieningen, zoals ondergrondse afvalvoorzieningen, nutsvoorzieningen, met uitzondering van verkooppunten voor motorbrandstoffen.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 4.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

  • a. ondergeschikte gebouwen, zoals abri's, telefooncellen, kabelkasten en gemaalgebouwtjes, en
  • b. bij de bestemming behorende andere bouwwerken, zoals lichtmasten, verkeerstekens, straatmeubilair, speelobjecten.
4.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 4.2.1, gelden de volgende bepalingen:

  • a. van gebouwen mag de oppervlakte niet meer dan 10 m² en de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedragen;
  • b. de bouwhoogte van licht- en andere masten, verkeerstekens en regelinstallaties mag niet meer dan 10 m bedragen;
  • c. de bouwhoogte van overige, andere bouwwerken mag niet meer dan 3 m bedragen.