direct naar inhoud van 2.1 Historische en huidige situatie
Plan: Plantsoensingel- Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonplasinzd-on01

2.1 Historische en huidige situatie

De Plantsoensingel-Zuid is een van de toegangswegen naar het centrum van 's-Heerenberg.

Ondanks dat de locatie net buiten de historische kern van 's-Heerenberg ligt, zijn er geen aanwijzingen dat het plangebied in het verleden bebouwd is geweest. Ter plaatse van het plangebied blijken, op basis van historische kaarten uit de 19e eeuw, tuinen te hebben gelegen met enkele theekoepels.

De huidige bebouwing aan deze straat is zeer divers. Van grootschalige bedrijfsgebouwen aan het meest westelijk deel van de straat transformeert deze in oostelijke richting meer naar een gewone woonstraat.

Vooruitlopend op de voorgenomen ontwikkeling van een woonzorgzone zijn de op het plangebied aanwezige bedrijfshallen inmiddels gesloopt.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgshbwonplasinzd-on01_0005.jpg"

Afbeelding 2.1 sloop van bedrijfsgebouwen