direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doel
Plan: Plantsoensingel- Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonplasinzd-on01

1.1 Aanleiding en doel

Het plangebied van het project Plantsoensingel Zuid is tot voor kort in gebruik geweest als bedrijvenlocatie. Hierbij grensde het gebied aan de noord en westzijde aan een overwegende woonomgeving.

De straat Plantsoensingel Zuid waaraan het project ontsluit is één van de toegangswegen naar het centrum van 's-Heerenberg. De gemeente Montferland heeft de ontwikkeling van deze locatie in verschillende beleidsdocumenten (Structuurvisie 2000-2015, Masterplan 's-Heerenberg) opgenomen als herstructureringslocatie.

Daarnaast is een visie (Woonzorgvraag in 2020) op het gebied van wonen, welzijn en zorg opgesteld. Hierin is een goed beeld gecreëerd van de verwachte groei van het aantal ouderen met een zorgvraag. Hieruit blijkt dat er de komende jaren nog veel plannen moet worden gerealiseerd om aan de woonzorg vraag te kunnen voldoen.

De gemeente Montferland heeft de ambitie om mensen zolang mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten wonen als zij dat willen. Deze ambitie wordt gedeeld door woningbouwcorporaties, welzijns- en zorgorganisaties.

Om hier invulling aan te geven is het van belang dat bij nieuwe ontwikkelingen ook rekening wordt gehouden met de verschillende behoeften van mensen met een ziekte, handicap of zorgbehoefte. Alleen dan kan worden gerealiseerd dat zij zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen (of gaan wonen) in hun eigen woonomgeving naar hun eigen voorkeuren en wensen.

Op basis van deze elementen is door Laris Wonen en Diensten het plan ontwikkeld voor de ontwikkeling van een woonzorgzone aan de Plantsoensingel Zuid.