direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Emmerikseweg 17, 's-Heerenberg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonmasdeel9-va01

1.1 Aanleiding

De gemeente wil uitvoering geven aan het Masterplan 's-Heerenberg (gemeente Bergh maart 2003) ten behoeve van de realisatie van een aantal woningen. Hiervoor zijn gronden in eigendom verworven aan de Emmerikseweg in 's-Heerenberg. Het plangebied ligt direct aansluitend aan de bebouwde kom.

De voorgenomen ontwikkeling past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'buitengebied 2000, herziening 2002' en het bestemmingsplan 'Don Rua kom 's-Heerenberg', beide van de voormalige gemeente Bergh. De gemeente Montferland heeft echter aangegeven in principe te willen meewerken aan de realisatie van het plan. Om die reden is het voorliggende bestemmingsplan 'Emmerikseweg 17, 's-Heerenberg' opgesteld.

Het plangebied is gelegen aan de zuidzijde van 's-Heerenberg, tegen de Duitse grens aan. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Emmerikseweg en aan de oostzijde door de uitbreidingswijk van 's-Heerenberg. Aan de noordzijde is een woning gelegen aan de Emmerikseweg 15.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgshbwonmasdeel9-va01_0001.png"

Ligging plangebied Emmerikseweg 17, 's-Heerenberg