direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Procedure
Plan: 's-Heerenberg, Zeddamseweg 13-19
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbcntzweg1319-va01

Hoofdstuk 5 Procedure

Met ingang van 6 september 2012 heeft het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze tijd heeft een ieder zijn zienswijze kunnen indienen. Gedurende deze termijn zijn 2 zienswijzen ingediend. De ingekomen zienswijzen en het gemeentelijk standpunt daarop zijn verwerkt in bijgevoegd zienswijzenverslag en zijn na vaststelling integraal in het bestemmingsplan verwerkt (bijlage 6). In het onderstaande wordt ingegaan op de voorgestelde wijzigingen op het ontwerp bestemmingsplan naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en de ambtelijke wijziging.  

Wijziging van het ontwerp bestemmingsplan naar aanleiding van de ingediende zienswijzen:

Aanpassing van de bebouwingsmogelijkheden;

  • Het bouwvlak aan de achterzijde 2 meter inkorten;
  • De goot- en bouwhoogte aan de achterzijde van 11,5 meter wijzigen in 10 meter. Dezewijziging is van toepassing op de achterste 8 meter van het bouwvlak bezien vanaf de Zeddamseweg (dus eerst 2 meter het bouwvlak inkorten en vervolgens dus voor de achterste 8 meter een gewijzigde hoogte opnemen van 10 meter).

Aanpassing van de gebruiksmogelijkheden;

  • De gebruiksmogelijkheden van de bestemming 'Maatschappelijk' inperken waarbij de functies verenigingsleven, sport, cultuur, opvoeding en openbare en bijzondere dienstverlening vervallen waardoor de maatschappelijke functies ter zake van gezondheidszorg, bejaardenzorg en zorgwoningen blijven toegestaan.

Ambtshalve wijzigingen:

  • Op de verbeelding en in de regels een peilmeetvlak opnemen. De locatie van het peilmeetvlak zal op de noordoostzijde van het perceel worden gesitueerd. Dit betreft de voorzijde van het pand dat aan de Zeddamseweg is gelegen. Graag ook een definitie opnemen in de regels.  

De reden van het opnemen van een peilmeetvlak is het voorkomen van onduidelijkheid over de interpretatie van bouwhoogten. Het plangebied grenst immers aan de voorzijde aan de Zeddamseweg met een sterk afschot en aan de achterzijde aan het Villersgengske met een verschil in maaiveldhoogten. Naast het opnemen van een peilmeetvlak is ook de conclusie uit het nader flora en fauna onderzoek, d.d. 8 oktober 2012 (zie bijlage 5), verwerkt in het bestemmingsplan. De conclusie uit dit nader flora en fauna onderzoek is dat er geen belemmeringen zijn geconstateerd met betrekking tot de ontwikkeling.