direct naar inhoud van 1.3 Vigerend bestemmingsplan
Plan: 's-Heerenberg, Zeddamseweg 13-19
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbcntzweg1319-va01

1.3 Vigerend bestemmingsplan

In de huidige situatie valt onderhavig plangebied in het vigerende bestemmingsplan “Kernen 2007”. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 8 maart 2007, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 2 oktober 2007 en onherroepelijk geworden na een uitspraak van de Raad van State op 19 oktober 2009. Voor deze deelgebieden zijn de bestemmingen 'Gemengde doeleinden' en 'Wonen' relevant.

De met het plan beoogde ontwikkeling van zorgappartementen, past niet binnen het geldende planologische regime voor het plangebied. In dit bestemmingsplan is onderbouwd op welke wijze het plan voor de nieuwe bebouwing en het nieuwe gebruik voldoet aan de vereisten van een goede ruimtelijke ordening.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgshbcntzweg1319-va01_0003.jpg"

Uitsnede van het vigerend bestemmingsplan