direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: 's-Heerenberg, Zeddamseweg 13-19
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbcntzweg1319-va01

1.1 Aanleiding

In het centrum van 's-Heerenberg, aan de Zeddamseweg 5-19, zijn een aantal verouderde panden gelegen. Woningstichting Bergh (WSB) is eigenaar van deze panden en is voornemens de locatie te herontwikkelen.

Het pand aan Zeddamseweg 5-7 blijft bestaan en wordt gerenoveerd. De huidige bestemming, winkelruimte en bovenwoning, blijft gehandhaafd. Het pand van Zeddamseweg 9-11 wordt opgeknapt door de huidige huurder. Hierover zijn afspraken gemaakt met de woningstichting en de gemeente Montferland. Dit bestemmingsplan ziet toe op het perceel met de panden Zeddamseweg 13-19.

WSB heeft het plan opgevat de panden te slopen en op de vrijkomende locatie 15 tot 17 zorgappartementen te realiseren. In de huidige situatie bestaat het plangebied uit twee bewoonde woonhuizen, een leegstaande stalling/loods en een leegstaande woning.

De gemeente Montferland is voornemens planologische medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van de locatie Zeddamseweg 13-19 te 's-Heerenberg.

WSB heeft een schetsontwerp laten opstellen dat op hoofdlijnen is goedgekeurd door het Gelders Genootschap. Dit bestemmingsplan borduurt verder op deze schets en heeft als doel de haalbaarheid van de ontwikkeling aan de Zeddamseweg 13-19 aan te tonen.

Om de daadwerkelijke realisatie van het plan mogelijk te maken, is een herziening van het geldend bestemmingsplan noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin.