direct naar inhoud van Artikel 6 Algemene afwijkingsregels
Plan: 's-Heerenberg, Zeddamseweg 13-19
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbcntzweg1319-va01

Artikel 6 Algemene afwijkingsregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het plan:

  • a. ten behoeve van het bouwen van niet voor bewoning bestemde bouwwerken voor nutsvoorzieningen, zoals gasdrukregelstations, wachthuisjes, telefooncellen, bewaarplaatsen van huisvuilcontainers en transformatorhuisjes, uitgezonderd verkooppunten voor motorbrandstoffen, waarvan de oppervlakte niet meer dan 35 m2 en de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;
  • b. voor het afwijken van de voorgeschreven goothoogte en bouwhoogte, mits die afwijkingen beperkt blijven tot ten hoogste 10% van de in het plan aangegeven goothoogte en bouwhoogte.