direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Toekomstige situatie
Plan: Mr. Vermeulenstraat 2e fase- Loerbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsglbkwonmrverm-va02

Hoofdstuk 4 Toekomstige situatie

Stedenbouwkundig ontwerp

In het plangebied wordt een nieuw woonhof met circa 21 woningen gerealiseerd. Omdat de woonhof een overgang zal vormen van het landelijk gebied naar de bebouwde kom van Loerbeek, is één van de uitgangspunten dat de wijk moet aansluiten bij zowel het landelijk gebied in het zuiden en westen als bij de bestaande woningen aan de Didamseweg ten noorden van het plangebied. Ander uitgangspunt van het stedenbouwkundig ontwerp is dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de aanwezige landschappelijke elementen en kwaliteiten. Dit geeft het ontwerp een duidelijke gebiedseigen identiteit en een hoge woonkwaliteit. Vrijwel alle woningen hebben door een groene scheg in het plangebied uitzicht op het landschap gelegen ten zuiden van de locatie, dit levert de hoge woonkwaliteit. Doordat er een groene verbinding is ontworpen tussen de groene scheg en de sloot, zullen de twee meest westelijke vrije woningen ook voldoende woonkwaliteit hebben. De gebogen weg die de woningen ontsluit eindigt in een groene plek. Onderstaande luchtfoto van Loerbeek met het plan Wijds Zicht laat zien, dat door de gebogen lijn en de ruime opzet ook dit model een stedenbouwkundige structuur heeft, dat overeenkomt met de bestaande structuur van de kern. Tevens is op de luchtfoto te zien dat de aanwezige landschappelijke elementen optimaal benut worden. De afbeelding op de volgende pagina toont het stedenbouwkundig ontwerp.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsglbkwonmrverm-va02_0004.jpg" Afbeelding 4.1: Luchtfoto Loerbeek met plan Wijds Uitzicht aan de Mr. Vermeulenstraat

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsglbkwonmrverm-va02_0005.jpg" Afbeelding 4.2: Stedenbouwkundig ontwerp

Wonen

Er wordt van uit gegaan dat in de nieuwe buurt 21 nieuwe woningen zullen worden gerealiseerd. Om een gevarieerd en divers woonmilieu te krijgen, worden verschillende typen woningen gebouwd. Het woningprogramma ziet er als volgt uit:

  • vrijstaand 2
  • twee-onder-één-kap 4
  • drie-onder-één-kap 6
  • rijenwoningen 9


Van de 9 rijenwoningen zullen er 5 geschikt zijn als betaalbare woning. De nieuwe dorpsrand aan de Mr. Vermeulenstraat wordt vormgegeven door de woningen met hun voorzijde naar het landschap te keren. Op deze manier wordt een rustig en net ruimtelijk beeld gecreëerd.

Voor de ontwikkeling is een beeldkwaliteitplan opgesteld, die als bijlage 1 is opgenomen in dit bestemmingsplan. Het uitgangspunt voor de beeldkwaliteit is de dorpse en landelijke situatie van Loerbeek. Bij de ontwikkeling wordt rekening gehouden met de inpassing in het landelijk gebied. De woningen dienen zich te voegen in de bestaande ruimtelijke structuur van Loerbeek. Om aansluiting te vinden bij het landelijk gebied en de aangrenzende woningen zal de nieuwe woonhof opgebouwd zijn uit woningen met een landelijke uitstraling dat past in de omgeving.


Verkeer en parkeren

Voor de ontsluiting van de nieuwe woningen wordt de Mr. Vermeulenstraat doorgetrokken. Vrijwel haaks op de Mr. Vermeulenstraat komen in het centrale gedeelte twee nieuwe woonstraatjes ter ontsluiting van de woningen gelegen aan de groene scheg.

Parkeren gebeurt voor de vrijstaande woningen en de twee-onder-één-kap woningen op eigen terrein en in de openbare ruimte. Voor de overige woningen is parkeerruimte gereserveerd in de openbare ruimte. In de openbare ruimte bestaat de mogelijkheid om in rabatstroken langs de weg te parkeren. De rabatstroken zijn voldoende breed zodat het uitstappen aan de tuinzijde mogelijk is. In de rabatstroken is ruimte voor 24 parkeerplaatsen.


Groen- en speelvoorzieningen

Langs de gebogen ontsluitingsweg komt een groene zone die structuur en kwaliteit geeft aan het nieuwe woongebied. De groene scheg, centraal gelegen in het stedenbouwkundig plan, zorgt voor een open verbinding tussen de woonhof en het landelijke gebied. In deze groene scheg is een speelruimte gemaakt. Bomen, die op verschillende plekken in het gras zullen staan, zullen de groene uitstraling van het woonhof versterken.


Beeldkwaliteit

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een beeldkwaliteitplan opgesteld (zie bijlage 1). In het beeldkwaliteitplan zijn de kwalitatieve stedenbouwkundige richtlijnen opgenomen. Het beeldkwaliteitplan is opgenomen in de bijlage.

Het stedenbouwkundige ontwerp voorziet in de bouw van 6 (half-)vrijstaande woningen en 15 rijenwoningen. De rijenwoningen zijn gesitueerd aan een hofje dat 'wijds zicht' geeft op het aangrenzende landschap. Conform de met het KAN gemaakte afspraken wordt ten minste 50% van de woningen in de betaalbare sfeer gebouwd. Dat leidt voor de rijenwoningen tot kavels van beperkte afmetingen.

De dorpse, landelijke context van Loerbeek is uitgangspunt voor de beeldkwaliteit. Dat betekent dat de nieuwe woningen zich moeten voegen in de bestaande ruimtelijke structuur van Loerbeek.

Door de bouw van 6 woningen aan de Mr. Vermeulenstraat is het bouwen in het lint doorbroken. Ze zijn echter wel in dezelfde typologie gebouwd van de woningen in het lint.

Er is geen aanleiding om sterk af te wijken van de kenmerken van de bestaande woningen. De bouw van rijenwoningen vraagt echter om een specifieke benadering omdat woningen van dit type niet in Loerbeek voorkomen en deze woningen andere maat- en schaalverhoudingen hebben dan vrijstaande woningen en tweekappers. Het feit dat deze woningen als betaalbare woningen moeten worden gebouwd, kan de architectonische kwaliteit van deze woningen onder druk zetten. Voorkomen moet worden dat 4 identieke blokken rijenwoningen worden gebouwd. Het verticaal opdelen van de gevels om de individuele woning in de rij te accentueren verwijst naar stedelijke of centrumdorpse situaties en is hier niet gewenst.

In het beeldkwaliteitplan zijn toetsingcriteria weergegeven omtrent situering op het kavel, vorm en massa, gevelindeling, kleuren, materialen en details en erfscheidingen.