direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Zinderberg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgkldwonzndrbrg-ON01

Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid

Op 31 oktober 2006 is voor deze locatie een bouwgrondexploitatie opgesteld met als uitgangspunt het uitgeven van 6 grote kavels in het kader van de Regeling Ruimte voor Ruimte. Mede ten gevolge van de kredietcrisis bestond geen belangstelling voor deze kavels. De Stadsregio en de provincie zijn akkoord gegaan met een planherziening. Door deze omzetting kunnen in totaal 14 woningen worden gerealiseerd, te weten: 8 twee-onder-één kapwoningen en 6 vrijstaande woningen.

Op basis van de door de raad vastgestelde uitgifteprijzen per m2 is een grondexploitatieopzet samengesteld, waarin de kosten en baten tegen elkaar zijn afgezet en waaruit blijkt dat de ontwikkeling economisch uitvoerbaar is.