direct naar inhoud van Artikel 4 Sport
Plan: Kilder, Sportveld
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgkldwonsportvld-ON01

Artikel 4 Sport

4.1 Bestemmingsomschrijving
  • a. De voor "Sport" aangewezen gronden zijn bestemd voor een sportveld met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, verkeers- en parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.
4.2 Bouwregels
4.2.1

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

4.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal:

  • a. speelinstallaties, ballenvangers 8 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van lichtmasten 15,25 m maximaal bedraagt;
  • b. overige bouwwerken geen gebouwen zijnde 4 m.