direct naar inhoud van 5.1 Verkeer
Plan: Heeghstraat, Didam
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmwonheeghstr-or01

5.1 Verkeer

Het plangebied wordt voor autoverkeer op de Heeghstraat ontsloten via vijf afzonderlijke erftoegangswegen. Het aantal verkeersbewegingen in de huidige situatie (uitgaande van de situatie dat het tuincentrum nog in bedrijf was) zal sterk afnemen. Om een inschatting te maken van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de vijf nieuw te realiseren woningen is gebruik gemaakt van de rekentool op de website www.verkeersgeneratie.nl. Op basis van de rekentool is gerekend met het gebiedstype centrum-dorps en het woningtype 'woning, koop vrijstaand, met garage'. Voor vijf woningen zijn 42 motorvoertuigbewegingen per etmaal (gemiddelde weekdag). Het extra verkeer kan worden opgenomen in het heersende verkeersbeeld van de Heeghstraat.