direct naar inhoud van Artikel 19 Algemene aanduidingsregels
Plan: Centrum Didam 2010
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmcntcentrdid-on01

Artikel 19 Algemene aanduidingsregels

19.1 Vrijwaringszone - straalpad
19.1.1 Aanduidingomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad' zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor een straalverbinding.

19.1.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de daar voorkomende bestemmingen (artikelen 3 tot en met 12) mag niet hoger worden gebouwd dan 33 m ten opzichte van NAP.

19.1.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikelĀ 19.1.2 voor het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits advies is verkregen van de beheerder van de straalverbinding.

19.2 Wro-zone - wijzigingsgebied 1

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen teneinde op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - wijzigingsgebied 1' detailhandel in combinatie met wonen mogelijk te maken, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. wonen is uitsluitend toegestaan op de verdiepingen;
 • b. het aantal woningen bedraagt maximaal 40;
 • c. het vloeroppervlak ten behoeve van detailhandel bedraagt maximaal 2.400 m2;
 • d. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 11 m;
 • e. het aantal parkeerplaatsen bedraagt maximaal 130;
 • f. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • g. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad.
19.3 Wro-zone - wijzigingsgebied 2

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen teneinde de gronden ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - wijzigingsgebied 2' te wijzigen in de bestemming 'Maatschappelijk', met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen bedraagt maximaal 3.300 m2;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 16 m;
 • c. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • d. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad.