direct naar inhoud van Artikel 12 Verkeer
Plan: Centrum Didam 2010
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmcntcentrdid-on01

Artikel 12 Verkeer

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen en straten, wandel- en fietspaden met een functie voornamelijk gericht op verblijf als de afwikkeling van het doorgaande verkeer;
  • b. parkeer-, groen- en speelvoorzieningen;
  • c. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;
  • d. een parkeerterrein ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein';
  • e. abri's;

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

12.2 Bouwregels
12.2.1

Gebouwen mogen niet worden gebouwd;

12.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan voor de wegaanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer maximaal 2 m.