direct naar inhoud van 1.3 Geldende bestemmingsplannen
Plan: Kom Beek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgbekkrnactubeek-va01

1.3 Geldende bestemmingsplannen

Voor het plangebied zijn verschillende bestemmingsplannen van kracht. Voor het grootste gedeelte van het plangebied geldt het bestemmingsplan Beek 2000. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Bergh op 29 juni 2000 en goedgekeurd door GS op 23 januari 2001 Daarnaast geldt voor een deel van het plangebied nabij de Steegseweg en Kolkstedeweg het bestemmingsplan Steegseweg 2008. Dit plan is vastgesteld op 27 november 2008 en goedgekeurd op 20-03-2009 door respectievelijk de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten. Doordat goedkeuring is onthouden aan een deel van het bestemmingsplan Beek 2000 is in de knik van de Kolkstedeweg het voorliggende bestemmingsplan Buitengebied Bergh 1973 nog van kracht. Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 16 april 1973 en goedgekeurd op 19 juni 1974. Tenslotte geldt voor een uitbreidingswijk ten zuiden van de Schaapsdrift het bestemmingsplan De Vaanhorst. Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 23 maart 1995 en goedgekeurd op 6 november 1995.