direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Kom Beek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgbekkrnactubeek-va01

1.1 Aanleiding

De gemeente Montferland heeft besloten om de bestemmingsplannen voor de verschillende komgebieden te herzien. Aanleiding hiertoe vormt het gegeven dat de meerderheid van die bestemmingsplannen gedateerd is. De vigerende plannen vormen geen actueel beleidskader voor toekomstige ontwikkelingen en zijn gebaseerd op de toen geldende inzichten voor wat betreft de regelgeving. Omdat de plannen naar de verschillende inzichten van de tijd zijn opgesteld, is er geen sprake van uniformiteit in de regelgeving. Bovendien zijn de geldende bestemmingsplannen veelal ouder dan tien jaar. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient een bestemmingsplan eens per tien jaar te worden herzien. Met de herziening van de bestemmingsplannen wordt een aantal doelen nagestreefd:

  • het aanbrengen van uniformiteit in regels en wijze van bestemmen en het actualiseren van de regeling;
  • het vertalen van actueel beleid naar een nieuw bestemmingsplan;
  • één bestemmingsplan voor het komgebied.

Voorliggend plan maakt dan ook onderdeel uit van de herzieningenreeks van bestemmingsplannen van de gemeente Montferland.