direct naar inhoud van Artikel 27 Algemene aanduidingsregels
Plan: Kom Beek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgbekkrnactubeek-or01

Artikel 27 Algemene aanduidingsregels

Wro-zone - wijzigingsgebied

Ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - wijzigingsgebied' zijn burgemeester en wethouders bevoegd de bestemming te wijzigen in de bestemmingen 'Tuin' en 'Wonen', mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a. vast is komen te staan dat de reeds aanwezige bestemmingen niet meer kunnen worden uitgevoerd omdat ter plaatse het betreffende bedrijf of de betreffende instelling niet meer is gevestigd;
  • b. nieuwe woningen dienen qua aantallen en soort te passen in het gemeentelijke woonbeleid;
  • c. woningen mogen uitsluitend als niet gestapelde woningen worden gebouwd, dan wel gestapeld met een beperking tot maximaal twee bouwlagen met kap;
  • d. per woning dient minimaal te worden voorzien in 1,5 parkeerplaatsen, waarvan minimaal 1 parkeerplaats op eigen terrein dient te worden aangelegd;
  • e. het woon- en leefklimaat mag niet onevenredig worden aangetast, waarbij in ieder geval de geluidbelasting op de gevel, de luchtkwaliteit, de archeologische waarden en de gesteldheid van de bodem worden betrokken;
  • f. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen mogen niet onevenredig worden aangetast.