direct naar inhoud van Artikel 8 Detailhandel
Plan: Kom Beek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgbekkrnactubeek-or01

Artikel 8 Detailhandel

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel, uitsluitend in en onder de eerste bouwlaag;
 • b. wonen, uitsluitend boven de eerste bouwlaag; en
 • c. daarbij behorende voorzieningen zoals parkeervoorzieningen, verkeersvoorzieningen, groenvoorzieningen, tuinen en erven.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in artikel 8.1 mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen; en
 • b. bij een en ander behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde zoals reclametekens, licht-, vlaggen- en andere masten, en beeldende kunstwerken.
8.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in artikel 8.2.1, gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen bouwvlakken worden gebouwd;
 • b. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)';
 • c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 10 m;
 • d. in afwijking van het bepaalde onder a,b,c, mag bebouwing buiten het bouwvlak worden gebouwd met een maximale oppervlakte van 50 m2, een goothoogte van 4 m en een bouwhoogte van 5 m;
 • e. voor bebouwing buiten het bouwvlak geldt dat de bebouwing minimaal 1 meter achter de voorgevelrooilijn moet worden gebouwd;
 • f. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan hierna is aangegeven:

bouwwerken   max. bouwhoogte  
licht- en andere masten en beeldende kunstwerken   10 m  
luifels   4 m  
erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op een terrein met daarop een gebouw   2 m  
overige erf- of perceelsafscheidingen   1 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   3 m