direct naar inhoud van Artikel 17 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Kom Beek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgbekkrnactubeek-or01

Artikel 17 Verkeer - Verblijfsgebied

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verhardingen voor woonstraten, pleinen, auto-, fiets- en voetgangersverkeer;
  • b. daarbij behorende voorzieningen, waaronder begrepen parkeer-, speel- en groenvoorzieningen, met uitzondering van verkooppunten voor motorbrandstoffen;
  • c. een nutsvoorziening, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';
  • d. evenementen met een duur van maximaal 15 dagen en maximaal 3 keer per jaar.
17.2 Bouwregels
17.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in artikel 17.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

  • a. ondergeschikte gebouwen, zoals abri's, telefooncellen, kabelkasten en gemaalgebouwtjes; en
  • b. bij de bestemming behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals lichtmasten, verkeerstekens, straatmeubilair, speelobjecten.
17.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in artikel 17.2.1, gelden de volgende bepalingen:

  • a. van gebouwen mag de oppervlakte niet meer dan 6 m2 en de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedragen;
  • b. de bouwhoogte van licht- en andere masten, verkeerstekens en regelinstallaties mag niet meer dan 8 m bedragen;
  • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen.