direct naar inhoud van 7.1 Resultaten vooroverleg ex. artikel 3.1.1 Bro
Plan: Azewijn - Hartjenshof
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgazwwonhartjens-or01

7.1 Resultaten vooroverleg ex. artikel 3.1.1 Bro

In het kader van het wettelijke verplichte vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het voorontwerp bestemmingsplan voorgelegd aan de gebruikelijke partners, waaronder de provincie Gelderland, de Inspectie VROM, het Waterschap en overige relevante organisaties. De overlegreacties zijn opgenomen in bijlage 11.