direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doelstelling
Plan: Azewijn-Brummelhof
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgazwkombrmmlhof-on01

1.1 Aanleiding en doelstelling

Op 12 december 2006 is op basis van een artikel 19, lid 2 een vrijstelling verkregen voor de realisatie van 28 nieuwe woningen ter weerszijden van de Brummelhof te Azewijn, gemeente Montferland. In eerste instantie was het de bedoeling om samen met de ontwikkeling van deze 28 nieuwe woningen ook een cultureel centrum en zeven appartementen te ontwikkelen. Echter bleek in de hiervoor doorlopen ruimtelijke procedure (eind 2005) dat tegen zowel het cultureel centrum en de zeven appartementen enkele zienswijzen bij de gemeente binnen waren gekomen. Om de realisatie van de overige 28 woningen doorgang te laten vinden is hiervoor toendertijd een zelfstandige vrijstellingsprocedure voor doorlopen.

Aangezien de vrijstelling enkel de realisatie van de 28 woningen mogelijk maakt maar niet zorg draagt voor het beheer van deze woningen vindt de gemeente het wenselijk dat de verkregen vrijstelling ex artikel 19, lid 2 van eind 2006 wordt vertaald in een nieuw bestemmingsplan. Het bestemmingsplan dient logischerwijs te voldoen aan de meest recente wetgeving (Wro en Bro) en gestelde eisen vanuit het Rijk aan bestemmingsplannen. Samengevat houdt dit in dat het bestemmingsplan conform de standaarden van SVBP2008, IMRO2008 en STRI2008 wordt opgesteld. Hiermee is het plan digitaal uitwissel- en raadpleegbaar.

Met het opstellen van voorliggend bestemmingsplan conform artikel 3.1 van de Wro voor de weerszijden van de Brummelhof wordt het plangebied voorzien van een actuele juridische-planologische regeling. Het bestemmingsplan kan als een conserverend plan beschouwd worden aangezien de realisatie van de 28 woningen reeds is voltooid en het bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt.