direct naar inhoud van 1.3 Vigerend bestemmingsplan
Plan: Buitengebied, Ontbrekende schakel N316
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01

1.3 Vigerend bestemmingsplan

Het plangebied maakt deel uit van het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied'. Dit plan is vastgesteld op 29 september 2011 door de raad van de gemeente Montferland. De bestemming van het plangebied is 'Agrarisch' met een dubbelbestemming 'Archeologie'. Verder ligt het tracé binnen het gebied dat is aangeduid als 'reconstructiewetzone – landbouwontwikkelingsgebied'. Binnen deze bestemmingen is een weg niet toegestaan. Navolgende afbeelding betreft een uitsnede van het vigerende bestemmingsplan waarop de globale ligging van het nieuwe tracé voor de duidelijkheid in rood is aangegeven. Voor de exacte begrenzing van het plangebied en het tracé wordt verwezen naar de verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01_0002.jpg"

Uitsnede vigerend bestemmingsplan 'Buitengebied'