direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Buitengebied, Ontbrekende schakel N316
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01

1.1 Aanleiding

In de toenmalige gemeente Bergh is sinds 1995 gewerkt aan de plannen voor een omleiding van de N316 om de kernen Zeddam en 's-Heerenberg. In de jaren 90 is gezamenlijk met de provincie Gelderland een trac├ęstudie voor de N316 uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan zijn in 1996 afspraken gemaakt over de gefaseerde aanleg van de omleiding N316. In 2005 is de omlegging Zeddam, het gedeelte tussen Braamt en de Terborgseweg (N335) geopend. In 2007 is de omlegging 's-Heerenberg, het gedeelte tussen de Meilandsedijk (N318) en de grensovergang geopend. De centrale schakel ontbreekt nog en daardoor heeft de N316 thans een onlogische structuur. Vanwege het onlogische verloop van de N316 en het ontbrekende deel van de N316 moet meerdere keren een afslaande beweging worden gemaakt om de provinciale weg te volgen. Dit stimuleert het gebruik van alternatieve routes over het gemeentelijke wegennet en door de lokale kernen. Door de versnipperde provinciale infrastructuur kunnen nieuwe economische dragers, zoals het EBT minder goed tot ontplooiing komen. Ook staat de leefbaarheid van de verschillende kernen van de gemeente Montferland onder druk door sluipverkeer. De aanleg van de ontbrekende schakel maakt het provinciale wegennet compleet en zorgt voor een rechtstreekse verbinding tussen de A18 en A12/A3 BAB.

De conclusies uit een quickscan 2007 waarin verschillende alternatieven (onder andere het compleet maken van het knooppunt Oud Dijk) zijn geanalyseerd en doorgerekend aan de hand van een verkeersmodel onderstrepen het belang van de aanleg van de ontbrekende schakel en bevestigen dat de eerste prioriteit hiernaar moet uitgaan. Met de aanleg van de weg zal ook de leefbaarheid in de kernen Zeddam en 's-Heerenberg verbeteren en neemt het verkeer op de Drieheuvelenweg af hetgeen gunstig is voor de Ecologische Hoofdstructuur waar deze weg doorheen loopt. Gelet op deze conclusie van de quickscan zijn de uitkomsten opnieuw geanalyseerd met toepassing van een nieuw en beter verkeersmodel Zuidwest Achterhoek. Ook dat onderzoek uit 2009 bevestigt de uitkomsten van 2007.

Omdat de aanleg van een weg niet past binnen het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied' moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld.