direct naar inhoud van Artikel 15 Slotregel
Plan: Buitengebied, Ontbrekende schakel N316
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01

Artikel 15 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied, Ontbrekende schakel N316'.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ………

De voorzitter, De griffier,

……………… ………………