direct naar inhoud van 4.9 Verkeer en parkeren
Plan: 'Buitengebied Didam, herziening Hengelderweg 6 en 10'
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbbdrhengw610-on01

4.9 Verkeer en parkeren

De gemiddelde verkeersaantrekkende werking, die door de ontwikkelingen wordt veroorzaakt, is:

  • 1 vrachtauto per werkdag / per bedrijf bezoekt de inrichting ten behoeve van laden en lossen;
  • 20 personenauto’s per werkdag / per bedrijf bezoeken de inrichting (inclusief medewerkers);
  • 9 personenauto’s per woning / per (week)dag komen en gaan.

Aangezien de Hengelderweg een doorgaande weg is langs Didam, wordt verwacht dat de verkeerstoename ten gevolge van de ontwikkeling geen negatieve invloed heeft op de verkeerssituatie. De afzonderlijke bouwpercelen worden elk ontsloten via een in-/uitrit aan de Hengelderweg. Voor de nieuwe bedrijfswoning en het nieuwe bedrijfsgebouw op de locatie Hengelderweg 10 dient gebruik te worden gemaakt van de weg langs de bestaande bebouwing van de locatie Hengelderweg 10. In totaal zijn maximaal drie in- en uitritten toegestaan. Bij de uitvoering van de plannen dient extra aandacht te worden besteed aan de verkeersveiligheid. Bij de bedrijven zal op het perceel voldoende ruimte zijn voor parkeerplaatsen. Het parkeren dient op eigen erf opgelost te worden.