direct naar inhoud van 7.2 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Mr. Vermeulenstraat 2e fase- Loerbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.BPbpsglbkwonmrverm-on02

7.2 Economische uitvoerbaarheid

Het verkavelingsplan voor de ontwikkelingslocatie is door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 27 mei 2008 vastgesteld.

Voor het plangebied is een financiƫle visie / grondexploitatie samengesteld. Daaruit blijkt dat de lasten, waarin begrepen een toevoeging aan de reserve bovenwijkse voorzieningen ad 32.000 euro, lager geraamd zijn dan de opbrengsten. In de grondexploitatie is bij de berekening van de gronddekking als uitgangspunt genomen de door de raad vastgestelde marktconforme uitgifteprijs (laatstelijk vastgesteld in de vergadering van 10 november 2010). Er is een voordelig exploitatieresultaat. Bij de afsluiting van de grondexploitatie van Mr. Vermeulenstraat 2e fase wordt het uiteindelijke positieve resultaat toegevoegd aan de reserve grondexploitatie.