direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doelstelling
Plan: Mr. Vermeulenstraat 2e fase- Loerbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.BPbpsglbkwonmrverm-on02

1.1 Aanleiding en doelstelling

Loerbeek is één van de elf kernen van de gemeente Montferland en heeft circa 500 inwoners. Loerbeek is een lintdorp gelegen aan de doorgaande weg tussen Doetinchem en Beek. Om in de eigen toekomstige woonruimtebehoefte te voorzien is de gemeente Montferland voornemens om aan de zuidkant van de lintbebouwing van Loerbeek circa 21 woningen te realiseren. De voorgenomen ontwikkeling betreft een 2e fase van woningbouwontwikkeling aan de Mr. Vermeulenstraat. In de huidige situatie heeft dit gebied een agrarische functie en is het in gebruik als weiland. Het terrein is volledig onbebouwd.

Om de gewenste woningbouw mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Het doel van het voorliggende bestemmingsplan is het tot stand brengen van een planologische regeling die de voorwaarden schept voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in het plangebied.

In 2010 is reeds een bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan is vernietigd door de Raad van State vanwege een ondeugdelijke motivering van de woningaantallen en het bouwen nabij een (illegale) paardenbak. In dit bestemmingsplan zijn deze punten nader onderbouwd. Voor het overige zijn de teksten uit het vorige bestemmingsplan één op één overgenomen.